Järeluuring

Eesmärk

Toome esile otsuste mõju ja spontaanse tuntuse.

Millal valida järeluuring?

Järeluuring võimaldab koguda tagasisidet toimunud projektide, programmide või laiemalt organisatsiooni tegevuse kohta. Kaasates erinevaid huvigruppe, hindame organisatsiooni, ettevõtte kasulikkust ja mõju lähtuvalt inimeste kogemustest. Anname võimaluse kõneleda erinevatel sihtrühmadel ning vahendame nende põhjendusi, kas ja kuidas on varasemad otsused ennast õigustanud.

Järeluuring võimaldab teadlikumalt juhtida edasisi protsesse, parandada töökultuuri ning arendada suhtlust sihtrühmadega.