Teaduspõhine

Rakendusliku Antropoloogia Keskuses peame oluliseks nii analüütilist kui ka tunnetuslikku perspektiivi, mis iseloomustab kultuuriuurijaid.

Avatud

Rakendusliku Antropoloogia Keskus on avatud maailmavaatega. Uudishimu paneb meid end pidevalt täiendama ning alati parimaid lahendusi otsima.

Hooliv

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse uuringud põhinevad mõistmisel ja empaatial, aga ka aususel ja usaldusel.

KVALITATIIVSED UURINGUD

Teatavasti pole võimalik hariduse kvaliteeti üheselt ja lihtsalt mõõta, seetõttu koguti kokku ootused, olemas olevad statistilised andmed ning uuriti erinevate sihtrühmade arvamust nende osas. RAK viis läbi vestlused, fookusgrupid, küsitlused, analüüsid ning punus keeruka seostevõrgu, mis andis koolis toimuvat ja inimeste südames oodatut selgelt mõista.

 

Lauri Läänemets Väätsa vallavanem
Tutvu tehtud uuringuga

Blogi

Kõik artiklid