fbpx

TEENUSED

TOOME SINUNI PÄRIS INIMESTE PÄRIS KOGEMUSED

Teenuste ja toodete arendamiseks, strateegiate kujundamiseks kui ka muudatuste juhtimiseks on tarvis inimesi mõista: kuidas nad otsuseid langetavad, miks nii käituvad, mis intrigeerib ja käivitab. Lahutamatuks osaks meie tööst on tegeleda arvamuste, uskumuste, reeglite, hoiakute, väärtuste ja normidega. Neid analüüsides oskame märgata inimeste igapäevaelus nüansse, mis mõjutavad nende käitumist ja otsuseid.

MIDA ANTROPOLOOG TEEB?

Anname sulle turu või sinu organisatsiooni kohta vahetut tagasisidet ning aitame leida loovaid lahendusi, mis täidavad veelgi paremini sinu klientide ootusi ja aitavad motiveerida töötajaid.

Antropoloogide vilunud pilk annab teadmise, millega seada sihte tulevikuks. Suudame leida mahukast, esmapilgul kaootilisest materjalist mustrid ja korrapära, millest juhindume konkreetsete soovituste andmisel. Riskide maandamiseks aitame vajadusel piloteerida ning testime prototüüpe, sõeludes välja nõrkused ja veendudes tugevustes.