Meist

Soovime olla partneriks organisatsioonidele ja ettevõtetele positiivsete muutuste ellukutsumisel, mille keskmes on inimene oma soovide, ootuste ja vajadustega.

Antropoloogidena viime läbi kvalitatiivseid uuringuid, mille abil on võimalik leida lahendusi nii ühiskondlikele kui ka ettevõtete ja organisatsioonide sisestele probleemidele. Meie jaoks on oluline ettevõtete teadlik tegutsemine ning uurimustulemuste kaasamine organisatsiooni ja valdkonna edendamisse.

Põhjalike uuringute kõrval pakume ka koolitusi ning konsultatsiooni, et aidata tellijal oma klienti paremini mõista.

Kasutame humanitaar- ja sotsiaalteadustes levinud kvalitatiivseid meetodeid nagu näiteks süvaintervjuud ja osalev vaatlus, aga ka uuenduslikumaid nagu jalutuskäiguintervjuud, foto- ja videohääl, netnograafia.

Kombineerime uurimisprotsessis kaasaegset tehnoloogiat ning visuaalseid meetodeid, et edastada küsijale mitmekülgne pilt vastustest. Läheneme igale ettevõttele individuaalselt ning lähtume nende probleemidest ja vajadustest.

Väärtused

Teaduspõhine 

Avatud

Uuenduslik

Hooliv

Miks Rakendusliku Antropoloogia Keskus loodi?

RAK loodi 2014. aastal eesmärgiga suurendada kvalitatiivsete uuringute rolli nii ühiskondlike kui ka praktiliste probleemide lahendamisel.

Eelkõige Põhjamaades ja USA-s, aga ka teistes riikides, on humanitaar- ja sotsiaalteaduste õpetamise ja arendamise keskmes olnud juba aastakümneid rakenduslike, ühiskonnale suunatud projekide osatähtsuse väärtustamine. Kuigi Eestis on levinud kvantitatiivsete meetodite, sh statistiliste andmete laialdane kasutamine, siis kvalitatiivsetele meetoditele põhinev teaduslik lähenemine pole praktiliste probleemide lahendamisel veel kanda kinnitanud.

Soovime ühelt poolt tõsta noorte humanitaar- ja sotsiaalteadlaste teadlikkust nende valdkonna rakendamise võimalikkusest, teisalt on meie eesmärk informeerida erinevaid organisatsioone ja asutusi kvalitatiivsete meetodite potentsiaalist.

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse põhikiri

Järgmine oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaaasta aruanne 2017

Majandusaasta aruanne 2018

Majandusaasta aruanne 2019