fbpx

Meist

Rakendusliku Antropoloogia Keskus (RAK) on arengumeelsele ettevõttele ja asutusele mõeldud uuringukeskus, mis aitab vastata küsimustele, miks ja kuidas, lähtudes inimeste kogemustest ning arusaamadest.

Viime läbi kvalitatiivseid uuringuid, mille abil on võimalik leida lahendusi nii ühiskondlikele kui ka ettevõtete ja organisatsioonide sisestele probleemidele. Meie jaoks on oluline ettevõtete teadlik tegutsemine ning uurimustulemuste kaasamine organisatsiooni ja valdkonna edendamisse.

Kasutame humanitaar- ja sotsiaalteadustes levinud kvalitatiivseid meetodeid nagu näiteks süvaintervjuud ja osalev vaatlus. Kombineerime uurimisprotsessis kaasaegset tehnoloogiat ning visuaalseid meetodeid, et edastada küsijale mitmekülgne pilt vastustest. Läheneme igale ettevõttele individuaalselt ning lähtume nende probleemidest ja vajadustest.

Väärtused

Teaduspõhine

Uuringute läbiviimisel ja andmete analüüsil peame oluliseks nii analüütilist kui ka tunnetuslikku perspektiivi, mis iseloomustab kultuuriuurijaid. RAK-i uuringutele eelneb alati põhjalik väljaga tutvumine, mis võimaldab andmeid esitada lähtuvalt kontekstist.

Avatud

Oleme avatud maailmavaatega. Uudishimu paneb meid end pidevalt täiendama ning alati parimaid lahendusi otsima. Oleme koostööhimulised ja kohandame oma pakkumisi alati vastavalt kliendi soovidele.

Uuenduslik

RAK on innovaatiline ja loov. Me julgeme katsetada ning uusi lahendusi otsida.

Hooliv

RAK on sotsiaalselt vastutustundlik nii partnerite kui ka informantide suhtes. Meie uuringud põhinevad mõistmisel ja empaatial, aga ka aususel ja usaldusel.

Miks Rakendusliku Antropoloogia Keskus loodi?

RAK loodi 2014. aastal eesmärgiga suurendada kvalitatiivsete uuringute rolli nii ühiskondlike kui ka praktiliste probleemide lahendamisel.

Eelkõige Põhjamaades ja USA-s, aga ka teistes riikides, on humanitaar- ja sotsiaalteaduste õpetamise ja arendamise keskmes olnud juba aastakümneid rakenduslike, ühiskonnale suunatud projekide osatähtsuse väärtustamine. Kuigi Eestis on levinud kvantitatiivsete meetodite, sh statistiliste andmete laialdane kasutamine, siis kvalitatiivsetele meetoditele põhinev teaduslik lähenemine pole praktiliste probleemide lahendamisel veel kanda kinnitanud.

RAK soovib ühelt poolt tõsta noorte humanitaar- ja sotsiaalteadlaste teadlikkust nende valdkonna rakendamise võimalikkusest, teisalt on meie eesmärk informeerida erinevaid organisatsioone ja asutusi kvalitatiivsete meetodite potentsiaalist.

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse põhikiri

RAK järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaaasta aruanne 2017

Majandusaasta aruanne 2018

Majandusaasta aruanne 2019