fbpx

Eetikakoodeks

Töötades otseselt ja vahetult inimestega, on antropoloogil eetiline kohustus püüda ette näha ja kaaluda oma töö tagajärgi ning mõju.

Antropoloogide seas üldtunnustatud AAA (American Anthropological Association)  eetikakoodeksi esimene ja olulisim punkt on mitte teha oma uuritavatele kahju (do no harm). Lähtume oma töös lisaks ka NAPA (National Association of the Practice of Anthropology) eetilistest juhtnööridest, milles lisandub nõudele mitte oma uuritavaid kahjustada soovitus teha midagi head (do some good). Seejuures tuleb arvestada rakendusuuringute erinevate huvipooltega (töö tellijad, uuringus osalejad, läbiviijad jt) ning pidada oluliseks ka vastutust antropoloogia kui akadeemilise distsipliini kuvandi ees.

Kokkuvõtvalt lähtume oma töös järgnevatest eetilistest juhtnööridest: