fbpx

KÜSKI ARENGUHÜPE 2018-2019

2018–2019 viisime läbi teist Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi poolt toetatud vabaühenduse arenguhüpet. Selle arenghüppe keskmes oli inimeste võimestamine ning tööprotsesside tõhustamine organisatsiooni jätkusuutlikkuse eesmärgil.

Projektil oli kolm omavahel tihedalt seotud eesmärki ja suunda:

KÜSKi projektitoetus oli 11 984,03 eurot.