Koostöö

Faktum & Ariko

Kaastööna Faktum & Arikoga oleme viinud läbi mitmeid kvalitatiivseid meetodeid sisaldavaid projekte, näiteks kliendi rahulolu uuring (transpordi valdkonnas) ja meediakajastuse uuring (panganduse valdkonnas). Meie roll on olnud eelkõige teostada kvalitatiivset osa uuringust, näiteks viia läbi süvaintervjuusid ja fookusgruppe.