fbpx

18 kuud Rakendusliku Antropoloogia Keskust

Rakendusliku Antropoloogia Keskus on saanud pooleteise aasta vanuseks. Hiljuti kolisime päris oma kontorisse Tartus Aparaaditehases ning meiega on liitunud mitu toredat ja tarka inimest, kellega koos kõike veelgi paremini teha. Meie esimesest projektist ehk Väätsa Põhikooli kvaliteediuuringust on möödunud aasta, mistõttu tundub, et on just paras aeg väikeseks vahekokkuvõtteks.

Tellimustöid viisime eelmisel aastal läbi kolm: lisaks Väätsa Põhikooli kvaliteediuuringule toimus veel Eesti Ajaloomuuseumi külastajauuring ning SpeakSmarti sihtgrupi uuring. Tegemist oli üpris erinevate töödega. Kui kooli uuringut iseloomustasid lühikesed, kuid intensiivsed välitööd, siis muuseumi erinevates hoonetes veetsime mitu nädalavahetust. Samas läksid kooli intervjuud rohkem sügavuti ja tõid kokku erinevate osapoolte arvamused ning õpilaste, lapsevanemate, juhtkonna ning õpetajatega rakendasime erinevaid välitöö meetodeid. Muuseumis moodustasid välitööde põhiosa välkintervjuud külastajatega, millele eelnes taustainfo kogumine muuseumi töötajatelt individuaalsete intervjuude vormis. Katsetasime muuseumis ka fotomeetodit: andsime külastajatele näitustele kaasa fotoaparaadi, et nad saaksid jäädvustada neid enim kõnetanud eksponaate ning nende põhjal anda meile tagasisidet. Väitluskoolituse SpeakSmart uuringu raames viisime nende klientidega läbi intervjuusid, mille põhjal panime kokku raporti klientide tagasisidest ettevõtte kommunikatsioonile ja teenusele. Kõiki uuringuid iseloomustab põhjalik eeltöö tellijaga ning meie rõõmuks ka positiivne tagasiside.

Milline on olnud tehtud töödest saadud peamine õppetund? Oleme avastanud, et meie nõrkuseks on laialivalguvus. Kipume olema paljusõnalised, sest taotleme põhjalikkust , mis näib ikka olevat seotud teksti pikkusega. Samas tuleb kohaneda maailmaga, kus järjest olulisem on info kiire haaratavus. Seepärast oleme püüdnud koostada järjest lühemaid, kuid endiselt sisukaid ja loodetavasti sensisest veelgi selgemaid raporteid. Me ei soovi täielikult loobuda humanitaariale omasest kirjutamisstiilist ning ülevaate illustreerimisest kõnekate ja mõnikord ka meeleolukate tsitaatidega välitöödelt, kuid eesmärgiks on olla konkreetsem.

Lisaks tellitud uuringutele oleme eest vedanud ka paari ühiskondlikku projekti. Meie hea koostööpartner Tartu Linnamuuseum viib läbi programmi Üle Jõe, mille raames oleme teinud ja teeme edasi välitöid Tartu Ülejõe piirkonnas. Välitöödel kogutut kasutatakse muuhulgas Ülejõe kogukonda kaasavate ürituste korraldamisel. Eelmise aasta augustikuu ühel vihmasel laupäeval toimus „Päev üle jõe“, kus said kokku Tartu Linnamuuseum, Eesti Rahva Muuseum, RAK ning kohalikud inimesed ja teised uudistama tulnud tartlased. Eriti hea meel on meil selle üle, et väga populaarsed olid kuus kodukohvikut, mis külastajaid lahkelt oma hoovi lasid või üle aia hea ja paremaga kostitasid. Toimusid ka täika, kontserdid ja õpitoad.

jaanika-576x1024

Jaanika Jaanits valmistab ette „Päev üle jõe“ viitasid

arutelu-1024x576
Aruteluring „Kuhu lähed? Üle jõe!“ – modereerib Keiu Telve
Loodetavasti jätkub Ülejõe inimestel aktiivsust, et oma keskkonda rõõmsamaks, turvalisemaks ja sõbralikumaks muuta. Praegune olukord on lootusrikas. Näiteks on punt ülejõelasi asunud tegutsema selle nimel, et luua päris oma kogukonnaaed, kus kõik soovijad saaksid näpud mulda pista ja ise midagi head kasvatada.

Ka meie oleme endiselt Ülejõe piirkonnaga tihedalt seotud. Lisaks eluloointervjuudele aitame koguda sisendit sügisel Tartu Linnamuuseumis avatava näituse „Jäätmed, teadus ja äri“ jaoks. Äsja lõpetasime arhiiviuuringu Eesti Maanteemuuseumile ning käivad läbirääkimised Tartu Ülikooli etnoloogia osakonnaga ühe järjekordse koostööprojekti asjus.

Muuhulgas on RAK olnud seotud tänavakunstifestivali Sõnum Seinal korraldamisega ning aidanud oma nõu ja jõuga Tartu Ülikooli etnoloogia osakonnal sisse töötada uut, rakendusantropoloogiasuunalist magistriprogrammi. Aina enam hoogu kogub 4. novembril Tartus toimuva rahvusvahelise sümpoosioni „Why the World Needs Anthropologists? Humanising IT“ korraldamine.

Lõpetuseks tahame tänada kõiki meie seniseid koostööpartnereid ja nõuandjaid, kelle tõstatatud probleemid on meid innukalt tööle pannud ning kellega peetud inspireerivad vestlused on aidanud tekkinud innul kesta. Uute kohtumisteni!

kodukontor-1024x576

Kodukontorist…

kontor
…Aparaaditehasesse